Nicole van den Besselaar

Nicole van den Besselaar was de partner/levensgezellin van Ernst Vuyk. Zij is op 14 mei 2016 overleden. In haar nagedachtenis werken wij verder aan haar idealen en haar wensen voor de mensen die haar lief waren. Zij gaf aan iedereen die op haar pad tegenkwam bijzondere aandacht, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. In Trouw verscheen een Naschrift over haar.Nicolette in Trouw

 

 

Gepubliceerd door

Ernst Vuijk

Ernst Vuyk studeerde bestuurskunde (Universiteit Twente, 1990) werkte voor o.a. Gemeente Hengelo (1988-1989), Ministerie O&WEenheid Strategisch Beleid (1990-1994), NOVEM B.V./SenterNovem (1997-2007) en Ecofys (2007-2012). Tussen 1989-1997 en vanaf 2012 is hij zelfstandig ondernemer/adviseur in innovatie van ICT, materiaaltechnologie en ketenefficiency, als procesmanager energievoorziening voor tientallen bouw- en herstructureringslocaties. Speciale vermeldingen: kwartiermaker/secretaris van het Platform energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO, 2005-2007) o.l.v. Jan Terlouw. Namens 'Groene organisaties' aan Tafel 1 voor Energiebesparing Gebouwde Omgeving (Natuur & Milieu, 2013) en vice-voorzitter, voorzitter en secretaris Organisatie voor Duurzame Energie (2007-2014). Ernst is op dit moment als zelfstandig consultant werkzaam, o.a. voor NRP transformatie en renovatie.