Lijsttrekkersdebat Energiebeleid Gebouwde Omgeving Kamerverkiezingen 2017

Het lijsttrekkersdebat over Energie en Klimaat zou door RTL worden uitgezonden op zondagavond 12 maart, 3 dagen voor de verkiezingen. Helaas stelde een van de lijsttrekkers voor om deze bijeenkomst niet door te laten gaan. Er was al voldoende aandacht in het slotdebat voor energie en klimaat, stelde deze lijsttrekker.
Wel organiseerde ik voor NRP Spaar het Klimaat, met Ruud Koornstra als gespreksleider in Heerenveen (25 februari) én in Amsterdam (12 maart) een debat met kandidaten voor een groot aantal partijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 organiseerde ik een debat “Burger en Energie”, als voorzitter van de Stichting ODE Projecten. Kijk hier naar de samenvatting van dat debat. Er waren 10 politieke partijen die toegezegd hadden, waarvan Hero Brinkman, DPK (ex-PVV) zonder afmelding niet verscheen.

De voorzitter van de Organisatie voor Duurzame Energie, Wouter de Jong, leidde dat debat. Belangrijkste resultaat van het debat was de toezegging van Jeroen Dijsselbloem (PvdA-kandidaat) om een “stopcontact op zee” (aansluiting voor windparken op zee) te willen organiseren vanuit overheidswege. Daarmee zouden de kosten voor de aanleg van het elektriciteitsnet worden gedeeld door alle burgers, en niet alleen door de afnemers van windenergie. De subsidie voor “Wind op Zee” zou daarmee flink kunnen dalen. In 2013 bleek dat Jeroen Dijsselbloem die toezegging daadwerkelijk als minister van Financiën ook te realiseren. Dit legde feitelijk een gunstige basis voor het energie-akkoord.

Lijsttrekkers debat

Gepubliceerd door

Ernst Vuijk

Ernst Vuyk studeerde bestuurskunde (Universiteit Twente, 1990) werkte voor o.a. Gemeente Hengelo (1988-1989), Ministerie O&WEenheid Strategisch Beleid (1990-1994), NOVEM B.V./SenterNovem (1997-2007) en Ecofys (2007-2012). Tussen 1989-1997 en vanaf 2012 is hij zelfstandig ondernemer/adviseur in innovatie van ICT, materiaaltechnologie en ketenefficiency, als procesmanager energievoorziening voor tientallen bouw- en herstructureringslocaties. Speciale vermeldingen: kwartiermaker/secretaris van het Platform energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO, 2005-2007) o.l.v. Jan Terlouw. Namens 'Groene organisaties' aan Tafel 1 voor Energiebesparing Gebouwde Omgeving (Natuur & Milieu, 2013) en vice-voorzitter, voorzitter en secretaris Organisatie voor Duurzame Energie (2007-2014). Ernst is op dit moment als zelfstandig consultant werkzaam, o.a. voor NRP transformatie en renovatie.