Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben Spaar het Klimaat met hulp van European Climate Foundation, VENIN en NRP een reeks activiteiten gepland waardoor na de verkiezingsdatum partijen die een College-akkoord opstellen een beroep kunnen doen op kennis en ervaring van de themagroep NRP Spaar het Klimaat. Deze themagroep wordt geleid door Albert de Vries, zelf een voormalig wethouder van de gemeente Middelburg en vele jaren actief binnen gemeenten in Zeeland in functies in de ruimtelijke ordening en milieu. Ernst Vuyk ondersteunt de themagroep en heeft de campagne voor het uitbreiden van het aantal ‘ambassadeurs’, lijsttrekkers en kandidaten voor de gemeenteraden, wethouders, benaderd voor het inzetten op energetische renovatie van de bestaande woningvoorraad. De resultaten zijn te vinden op deze plek.

 

 

Gepubliceerd door

Ernst Vuijk

Ernst Vuyk studeerde bestuurskunde (Universiteit Twente, 1990) werkte voor o.a. Gemeente Hengelo (1988-1989), Ministerie O&WEenheid Strategisch Beleid (1990-1994), NOVEM B.V./SenterNovem (1997-2007) en Ecofys (2007-2012). Tussen 1989-1997 en vanaf 2012 is hij zelfstandig ondernemer/adviseur in innovatie van ICT, materiaaltechnologie en ketenefficiency, als procesmanager energievoorziening voor tientallen bouw- en herstructureringslocaties. Speciale vermeldingen: kwartiermaker/secretaris van het Platform energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO, 2005-2007) o.l.v. Jan Terlouw. Namens 'Groene organisaties' aan Tafel 1 voor Energiebesparing Gebouwde Omgeving (Natuur & Milieu, 2013) en vice-voorzitter, voorzitter en secretaris Organisatie voor Duurzame Energie (2007-2014). Ernst is op dit moment als zelfstandig consultant werkzaam, o.a. voor NRP transformatie en renovatie.