iA


Zonneparken

Duurzame Energie in Afrika. Het lijkt zo logisch, zonne-energie kan zeker twee keer zoveel effect hebben in Afrika als in minder zonrijke gebieden. Onderzoek naar mogelijkheden om zonneparken te ontwikkelen, via een nieuw op te richten coöperatief bedrijf Solsyster leverde op dat het investeren in nieuwe zonneparken een te riskante business is om mee door te gaan in 2018/2019.

Het grootste probleem is niet de kosten of het rendement, maar de onzekerheden die te maken hebben met veiligheidskwesties, oorlog/leger, lokale politieke spanningen en risico’s, corruptie/vriendjespolitiek/”smeergeld” dat gevraagd wordt te betalen om in aanmerking te komen voor een serieuze beoordeling bij een tender. Uiteindelijk blijkt ook de praktijk weerbarstig: het gebrek aan het (kunnen) nakomen van Power Purchase Agreements (PPA) door nationale/regionale of lokale energiebedrijven, te weten: het betalen door energiemaatschappijen van de afgenomen elektriciteit van een zonen-park, blijkt bij lange na niet zeker.