iA


Energie- en Klimaatbeleid Nederland

Energiebeleid heeft een respectabel lange historie. Afhankelijk van het gezichtspunt kan 1886 wel als een bijzonder moment worden genoemd toen de eerste electriciteitslevering aan huishoudens van een centrale via een electriciteitsnet werd geintroduceerd. Vanaf 1884 werd ook al aan huishoudens geleverd, maar dan via transport van accu’s (en door een buitenlandse leverancier). 

aansluitingen1886-1912

Nederlandse overheid voert sinds 1989 klimaatbeleid. Vanaf 1999 is het beleid geïntensiveerd met het oog op het halen van de Kyoto-doelstelling in de periode 2008–2012. In 2012 heeft de Tweede Kamer op initiatief van een kamerlid van de VVD, Rene Leegte gevraagd naar de kosten en effecten van beleidsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. Op basis van bestaande evaluatiestudies hebben onderzoekinstituten CE en IVM dit uitgevoerd. Omdat de beschikbaarheid en de kwaliteit van evaluaties nogal verschilt vóór en ná 2005, zijn voor beide perioden afzonderlijk conclusies getrokken.

In opdracht van AgentschapNL heeft Vuyk OO&A een discussienotitie geleverd over de betekenis van dit onderzoek en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer in 2013 voor een van haar programma’s beter te kunnen inschatten. Indien u interesse heeft in de betekenis van klimaat- en energiebeleid van de rijksoverheid voor uw organisatie, kunt u contact opnemen via email of telefoon.