iA


Japan

Welke rol speelt Japan voor Vuyk Onderzoek Ontwerp en Advies?

De tijd tussen de ontmoeting met Nicole van den Besselaar (Gerlos, maart 1996) en het internationale verdrag ter reductie van broeikasgassen (Kyoto, Japan, december 1997) was de reden voor de ‘carriere-switch’ van Ernst Vuyk in de richting van “Klimaat- en energie bestuurskunde”, na een paar jaar bezig te zijn geweest met allerlei technologische innovatie-projecten, waaronder materiaalkunde en ICT en taaltechnologie.

Voor iedereen met een basiskennis in natuurkunde, scheikunde, wiskunde en logica, en met een voortgezette opleiding in politicologie, economie, sociologie en rechten, kortom in de bestuurskunde, is het versnelde broeikaseffect waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de mensheid sinds haar ontstaan.

Omdat het werken aan oplossingen past bij mijn karakter, bleek het werken bij een overheidsorganisatie die de uitvoering van dat beleid ter hand nam, en in het bijzonder de versnelling van energetische renovatie van de gebouwde omgeving, de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie én energiebesparing in de industrie en transport, een mooie plek: de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM).

Eén bijeenkomst, in december 1997, speelde daarin een cruciale rol.

Een -vrijwel onopgemerkt, maar toch interessant persoonlijk- interview van 21 maart 2014 met de Japanse afgevaardigde, Kunihiko Shimada, over 20 jaar UNFCCC onderhandelingen. In de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst in 2015 in Parijs spreekt hij over de historie en kijkt een beetje vooruit naar een nieuw, wereldwijde overeenkomst. Parijs, december 2015, 20 jaar later.

In 2016 was één van mijn eerste Young Enterpreneurs die via het Erasmus programma een uitwisseling volgde bij mijn bedrijf in 2014, Lukasz Gladysz (Universiteit van Lodz) aan het afstuderen in Parijs aan de Ecole Polytechnique, op een project, opnieuw via mij, over een zeer energiezuinige renovatie. Na zijn afstuderen kreeg hij een nieuwe beurs voor het starten van zijn PhD aan de Universiteit van Tokyo. Tot op de dag van vandaag woont en werkt hij in Japan. 

Bezoek aan COP Parijs (december 2015)
Bezoek aan COP Parijs (december 2015)

Bring Your Own (BYO) Japan

Op 2 april 2016 organiseerden Nicole van den Besselaar en Ernst Vuyk een “BYO Japan” feestje, 20 jaar na hun ontmoeting in de smeltende sneeuwkap van de Alpen. De aanleiding was dat Nicole besefte dat ze haar plan om in 2016 Japan te bezoeken, niet meer zou kunnen realiseren. En, met het levenseinde in het vizier, ook nog graag één keer een feest voor vrienden, familie en buren wilde geven. Die combinatie van wensen leidde tot deze gebeurtenis.

Nicole en "Moon About"
Nicole, “Moon About” en de Japanse vlag

.