iA


Nicole van den Besselaar †


Nicole van den Besselaar was, naast haar functie als plaatsvervangend bestuurder en directeur Kwaliteit en Onderzoek bij Fokuswonen, tevens adviseur/sparring-partner van Vuyk OO&A

Zij heeft ons – op 14 mei 2016 – vaarwel gezegd op haar eigen wijze. Zij zal zeer gemist worden. Nicole heeft tot het laatste moment de regie gehad over haar kwaliteit van leven.

Op 20 mei 2016 is een afscheid georganiseerd voor haar en allen die haar wilden en konden uitzwaaien. Op natuurbegraafplaats Heidepol, Harderwijkerweg 37 te Arnhem. Zij had zelf de natuurbegraafplaats en zelfs de plek nog uitgezocht. Op die plek ligt nu een gedenkteken met haar naam.

Zij nam afscheid met een paar memorabele evenementen:

a. Benefeet-Party: “Vrouwen maken stappen voor vrouwen” ten behoeve van New Dutch Connections. Op zaterdag 26 maart 2016 in openbare basisschool USV III te Utrecht.

b. Feestelijke en educatieve voorbereiding van een studie- en handelsreis naar Japan: “BYO Japan”. Op zaterdag 2 april 2016 ten kantore van VOOA te Utrecht. Hier een foto van die middag.IMG_7268

c. Mini-symposium 25 jarig jubileum  “Organisatie van regie voor mensen met een beperking die een leuk leven wensen” op vrijdag 13 mei 2016 in het UMC te Utrecht.

d. Afscheidsbijeenkomst “Out-of-the-box denken, reflecteren en doen“, op vrijdag 20 mei 2016 op Heidepol te Arnhem.

Hieronder een uitgebreider toelichting op de evenementen:

Benefeet Party, 26-3-16

“Mijn Verantwoordelijkheid voor Ontwikkeling

Op zaterdag 26 maart organiseerde ik een bijeenkomst die gaat over kansen die kunnen draaien in levens van kwetsbare vrouwen. Het gaat er mij om dat kwetsbare vrouwen hun denken en hun leven in eigen hand nemen en dat zij vanuit hun eigen kracht en regie stappen zetten voor nu en de komende tijd.

In de bijeenkomst bracht ik, ten behoeve van het goede doel, vele paren schoenen in die mij verder hebben gebracht. Op die schoenen heb ik met veel plezier het pad van mijn leven verkend. Als je een paar schoenen zoekt (maat 39/40), kan je ze komen ophalen of toegezonden krijgen. Je kunt kiezen uit ca. 100 paar (op de bijeenkomst van 26 maart kwamen 50 paar bij nieuwe eigenaren terecht).

Als tegenprestatie wil ik je vragen een bijdrage te geven voor een project, dat ik heb uitgezocht. De bijdrage kan zijn “hoog, midden, laag” (naar eigen inschatting), al naar gelang de kwaliteit/vermoedelijke restwaarde van de schoenen. 

Om voor het project meer financiële support te mobiliseren bied ik ook een (klein) aantal mooie kledingstukken (bv. jassen) en hoeden aan. De opbrengst van die verkoop geef ik ook aan het project.

Het project heet ‘Toekomstacademie Utrecht’, een project van de organisatie ‘New Dutch Connections’ (zie www.newdutchconnections.nl). Initiatiefnemer en inspirator van deze organisatie is Bright Omansa Richards, een Liberiaanse vluchteling, die in 1991 in Nederland aankwam. Hij heeft in Nederland een nieuwe eigen toekomst opgebouwd als theatermaker. Met het project Toekomstacademie helpt hij, en vele vrijwilligers, jonge vluchtelingen op weg naar sociale participatie en economische zelfredzaamheid.

Met de opbrengst van de bijeenkomst op 26 maart ga ik jonge vrouwen, die naar Nederland zijn gevlucht, ‘adopteren’ en ondersteunen: we financieren met elkaar de training en begeleiding die de vrouwen krijgen in de Toekomstacademie Utrecht bij het opbouwen van een nieuwe toekomst in Nederland.”

Op 31 maart 2016 bezocht ik de bijeenkomst van New Dutch Connections in Overvecht. En kon ik zelf kennismaken met de oprichter en vrijwilligers en jonge mensen die worden begeleid.

Als je vrouwen uit je vrienden-, kennissen- of familiekring wilt attenderen op het goede doel, en om mij te helpen om van de schoenen af te komen, informeer ze over deze website: van harte welkom!  

Als je schoenen nog een keer wilt passen, in plaats van direct van de website ‘kopen’, dan kan dat op afspraak. 

hartelijke groet,

Nicole(tte) van den Besselaar

nicole

Nota Bene:

  1. Indien u het idee van Nicolette steunt maar geen maat 39-40 heeft, kunt u toch een bijdrage leveren door een gift onder vermelding van “Vrouwen maken stappen” te doen op NL55 ABNA 0410 30 2198 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. New Dutch Connections, Utrecht. Alvast hartelijk bedankt!
  2. De bijeenkomst op 26 maart in de basisschool USV aan de Frans Halsstraat 22-A, die geweldig mee heeft gewerkt door belangeloze openstelling, leverde veel positieve reacties op.Het ingezamelde bedrag is, inmiddels aangevuld met giften ter gelegenheid van de begrafenis en verjaardagsfeestje van Ernst eind augustus, gegroeid naar  3.500 €.

Als u op een van de onderstaande foto’s klikt, krijgt u een detailopname te zien.