iA


Revolverende fondsen

Revolverende fondsen worden door verschillende overheden ingezet voor innovatiestimulering, duurzame energie, startersondersteuning, duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling of plattelandsontwikkeling.

Europese initiatieven op dit gebied, zoals Jessica en Jeremie bestaan al jaren en het animo ervoor neemt sterk toe. Ook kunt u voor uw project eens kijken naar het European Energy Efficiency Fund (EEEF) of, voor crowdfunding het Citizenergy Fonds.

Nadat ik eerst via PeGO (vanaf 2005) en daarna vanuit Spaar het Klimaat (2007-heden) betrokken was bij de eerste poging voor een Nationaal Energiebespaarfonds om het voorbeeld van Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Duitsland) in Nederland te laten onderzoeken en instellen, kwam hiervoor weerklank vanuit de financiele sector. In 2011 onderzocht PWC via een Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing een onderzoek dat in Engeland ook was uitgevoerd. We hebben inmiddels geleerd dat het ingezette fonds (nu genaamd: NEF) niet het beoogde resultaat, om bij 1 miljoen huishoudens het knelpunt van voorfinanciering van energiebesparingsmaatregelen weg te nemen, behaalt. Alleen een maatregelpakket dat binnen 10 jaar kan worden terugverdiend, komt overigens in aanmerking voor financiering.

Indien u een haalbaarheidsstudie wilt uitvoeren, of de effectief van uw revolverend fonds wilt verbeteren, neem dan contact op via het email of telefoon.