iA


Duurzaam renoveren

In december 2000 installeerde ik een dak-geïntegreerd zonnestroom-systeem met hulp van Diederik Samsom en Sander van Egmond (Greenpeace Nederland) en Michael Dörbeck van (destijds) Atlantis Energy.

Het is een bijzonder project, omdat de zonnepanelen grotendeels afkomstig zijn van het dak van de werkkamer van de Minister President (toen: Wim Kok) van Nederland, het zogenaamde “torentje”. De zonnepanelen zijn door een campagneteam onder leiding van Diederik Samsom geplaatst op de werkkamer van de Minister-president, vlak voor een internationale klimaatconferentie in Den Haag onder leiding van toenmalig Milieu-minister Jan Pronk.

De tweedehands zonnepanelen van Greenpeace moesten worden aangevuld met een aantal nieuwe paneeltjes, om twee zijden van het dak van mijn ’torentje’ te vervangen. Een blikseminslag had een deel van de toren in de brand gezet en moest worden gerenoveerd. Kort na de afronding van het project ging de leverancier overigens failliet. De doorstart vond plaats onder de naam “3S Photovoltaics”. Dat werd enkele jaren later onderdeel van Meyer Burger en is inmiddels weer verzelfstandigd naar 3S Solar Plus).

Als gevolg van deze actie ben ik geinterviewd in radio programma op Radio 1 door Mieke van der Weij, is er in het Algemeen Dagblad een artikel verschenen en maakte zowel mijn werkgever (Novem) als de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) een artikel in hun magazines. Enkele jaren later werd ik gevraagd als vice-voorzitter voor de Organisatie voor Duurzame Energie met als oogpunt om het voorzitterschap over te nemen van Cees Bakker en de organisatie verder uit het slop te halen waarin zij terecht was gekomen na de beeindiging van overheidssubsidie en daarop volgend ontslag van medewerkers. Van 2007 tot 2014 heb ik veel tijd gestoken in het bestuurswerk voor deze organisatie en, onder andere, zowel een subsidieregeling op de politieke agenda gezet als de Solar Days (huisbezoeken bij mensen met zonnepanelen) georganiseerd, in samenwerking met Holland Solar.

In de loop van de jaren heb ik vervolgens de hele woning getransformeerd naar lage temperatuur verwarming (in mijn geval wandverwarming) zodat ik voorbereid was op een duurzamer vorm van verwarmen (en eventueel koelen) van de woning. Het is immers mogelijk en belangrijk om de spelregels “practice what you preach” en “lead by example” in deze sector toe te passen.

PANELEN1
Installatie van ‘sunslates’ op mijn eigen dak, in de toren. Voor details van de zonneleien kunt u Sunslates5-Specifications downloaden.
PANELEN2
Controle van het vermogen en de zonnestroomproductie tijdens de installatie van de Atlantis Energy sunslates (zonne-leitjes) in 2000.
Zonnetoren
Met ca. 800 Wp zonnestroomvermogen en 2,8 m2 zonnewarmte staat mijn dak al bijna vol. Nadat mijn stroom en warmte voor warm water ten dele duurzaam waren gemaakt, heb ik de efficiency verder verbeterd door laag-temperatuur warmtevoorziening en na-isolatie van gevels, dak en vloer.
Als het hier lukt met laagtemperatuurverwarming, kan het bijna overal.
Als het hier lukt met laagtemperatuurverwarming, kan het bijna overal.