iA


Vuyk Onderzoek Ontwerp & Advies


Ik lever sinds 1980 resultaten op het gebied van besturen, management en beleid. Ik ben sinds 1990 werkzaam als onderzoeker, ontwerper en adviseur, voor versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving.
Ik bedenk of ontwikkel samen met u of anderen innovaties en verbindingen tussen mensen, dingen en gedachten.

Mijn specialisme is energetisch renoveren met accent op energiebesparen, tevens met ervaring in duurzame energieproductie, circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik werk graag voor en met organisaties die een actieve rol (willen) spelen in ruimtelijke ordening, bouw en energie.
Daarnaast probeer ik nieuwe ideeën vorm te geven, op te schalen en jonge ondernemers te coachen.

— Ernst Vuyk
linkedin_logo