iA


Nationaal energieakkoord

Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig. De Sociaal-Economische Raad faciliteert het proces om tot zo’n akkoord te komen. Bindende afspraken over energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid zijn onderdeel van dit akkoord. Tegelijkertijd moet het aanzetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid.

Naast een lagere energierekening voor bedrijven, instellingen, (scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties) en burgers en milieuwinst levert dit ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren. Voor kennisintensieve NL bedrijven liggen er grote kansen op de snel groeiende wereldmarkt voor schone energietechnologieën (‘clean-tech sector’).

— www.energieakkoordser.nl

Presentatie aan de pers bij de ondertekening van het EnergieAkkoord

Perspresentatie-Energieakkoord-voor-duurzame-groei_6 september 2013

Vuyk OO&A werd ingehuurd door Stichting Natuur en Milieu voor vertegenwoordiging van N&M (en een deel van de coordinatie van 7 ‘groene’ partijen die aan de 5 “tafels” zaten) voor het thema energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit, nadat een poging van Stichting N&M om de Stichting Spaar het Klimaat als ‘speler’ aan tafel gebouwde omgeving te krijgen, niet succesvol was: het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek niet met die ‘kritisch constructieve’ bedrijfskring onder leiding van voormalig staatssecretaris Dick Tommel aan dezelfde tafel te willen zitten. In 2010 had Spaar het Klimaat een reeks voorstellen gedaan voor wijziging van wetten en regels. Die vielen bij de toenmalige minister (Stef Blok, VVD) niet in de smaak.

De werkwijze in de Tafel Gebouwde Omgeving, onder leiding van Lodewijk de Waal, was als volgt: eerst werden een aantal werkgroepen gevormd, waarvan energiebesparing er één was, en decentrale duurzame energieopwekking een andere. De Organisatie voor Duurzame Energie, die zich met decentrale duurzame energieopwekking bezighield, was ook niet uitgenodigd om deel te nemen. Toevallig was ik daar toen voorzitter van en hadden we ons als vereniging niet opgedrongen om aan die tafels deel te gaan nemen (waarbij gebrek aan menskracht zowiezo een belangrijke rol speelde).

In plaats daarvan was een nieuwe organisatie wel welkom. Deze was door de rijksoverheid zelf opgezet, vereniging “E-Decentraal”, onder leiding van een voormalig Directeur Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, met Agentschap NL als leverancier van subsidie en personele ondersteuning. Zodra de ondertekening van deze -zogenaamde ‘burgers’ / energiecooperaties’ in 2013 ‘binnen’ was, werd de subsidie stopgezet en kon de vereniging E-Decentraal een jaar later worden opgeheven (en ‘opgeveegd’ als fusie-partij door de vereniging ODE, die ODE-Decentraal werd genoemd).