iA


Nationaal energieakkoord

Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig. De Sociaal-Economische Raad faciliteert het proces om tot zo’n akkoord te komen. Bindende afspraken over energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid zijn onderdeel van dit akkoord. Tegelijkertijd moet het aanzetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid.

Naast een lagere energierekening voor bedrijven, instellingen, (scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties) en burgers en milieuwinst levert dit ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren. Voor kennisintensieve NL bedrijven liggen er grote kansen op de snel groeiende wereldmarkt voor schone energietechnologieën (‘clean-tech sector’).

— www.energieakkoordser.nl

 

Ik denk dat we moeten beginnen met een gemeenschappelijke visie en dat er leiderschap wordt getoond. Maar die visie waarbij alle pijlen en alle energie dezelfde kant op wijzen is denk ik uitermate belangrijk. En dat zal betekenen dat heel veel partijen over hun eigen schaduw moeten heenspringen.

— Michiel Boersma, voorzitter Topsector Energie

 

“Welke schaduw van de overheidskant zou u het liefst weghalen?”

— Ernst Vuyk

 

“Ik denk dat de overheid zo snel mogelijk moet zorgen dat decentrale opwekking gefaciliteerd wordt.”

— Michiel Boersma