Blog

Techenover high

Er is ontzettend veel te vinden, ook qua nieuws, over de high-tech wereld. Ondertussen is de low tech bezig aan een come-back. Er zijn veel duurzamere oplossingen soms te vinden met low tech. Ik lees al jaren af en toe met genoegen in het Low tech magazine en, afgezien van de historische betekenis van veel uitvindingen, zijn er best regelmatig oplossingen in te vinden, die erg leuk zouden zijn om wat vaker in het straatbeeld tegen te komen. Zoek maar eens op de pagina over duurzame energie en je treft een mooi verhaal.

Is Rutte III paris-proof ?

VVM discussie met Pieter Boot (PBL), Sandor Gaastra (Min EZK), Lot van Hooijdonk (wethouder Utrecht), Faisa Ouhlasen (Greenpeace), (KUN), Hans Grünfeld (VEMW) o.l.v. Ernst Vuyk.

In 2030 wil het kabinet een CO2-reductie van 49 procent ten opzichte van 1990 hebben gerealiseerd. Het kabinet “streeft” er bovendien naar dat alle nieuwe auto’s die tegen die tijd verkocht worden, allemaal uitstootvrij zijn. En in 2050 moet de CO2-uitstoot met niet minder dan 95 procent zijn teruggedrongen. De plannen zijn ontegenzeggelijk indrukwekkend, maar verre van onomstreden. Spoedig na de presentatie van de plannen rekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit dat de praktische plannen hooguit goed waren voor de helft van de klimaatambities.

Niet Parijs-proof

Dus ja: gaat Rutte III zijn eigen doelstellingen halen? En hoe zijn die plannen verder praktisch uitgewerkt?

Vrijdag 2 februari 2018 organiseerde de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) onder leiding van Ernst Vuyk (directeur VOO&A) een bijeenkomst waarin die vragen centraal stonden. Helaas was het antwoord op de eerste vraag ontkennend. ‘Nee, de plannen van de regering zijn niet ‘Parijs-proof’, stelde Sandor Gaastra, directeur-generaal van Energie (en Telecom en Mededinging) bij Economische Zaken. ‘Die 49 procent CO2-reductie in 2030 is niet genoeg. Om Parijs te halen moet je minstens 55 procent reduceren.’ Die laatste 6 procent wordt volgens Gaastra wel ‘geambieerd’ door Rutte III, maar moet in in samenwerking met Europese partners gerealiseerd worden.

Sandor Gaastra
Sandor Gaastra

Waarom zou je die laatste 6 procent er niet bijzetten? ‘Die 49 procent moeten ze eerst maar eens halen. Dat zou een heel knap resultaat zijn. Sowieso maakt het eigenlijk niet uit, die 49 of 55 procent. Het verschil is met de kennis van nu nauwelijks hard te maken’. Dat verzucht in de pauze Tinus Pulles, gepensioneerd klimaatwetenschapper. En ook volgens Gaastra zelf is die laatste 6 procent puur ingebouwd als politieke hefboom om ook de internationale buren deelgenoot te maken van de ambities van het kabinet.

Kip-en-ei-probleem

Het legt de vinger inderdaad op een zere plek: CO2-uitstoot kent geen grenzen en dus is het buitenland nodig om maatregelen effectief te laten zijn. ‘Zo lang je nog niet voldoende windenergie hebt om het energieaanbod over te nemen kan het effectiever blijken om een kolencentrale open te houden. Anders nemen omliggende landen die grijze energie simpelweg over met hun oudere, en dus meer broeikasgassen uitstotende centrales’, legt Pieter Boot, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, uit.

Daarmee manifesteert zich een kip-en-ei-probleem dat tot op heden resulteert in een zeer teleurstellende situatie. Twee weken geleden werd duidelijk dat Nederland een plaats zakt op de Europese ranglijst van duurzame energieopwekkende lidstaten. Dat correspondeert niet met het gevoel van veel Nederlandse burgers die denken dat ze door groene energie af te nemen al helemaal goed bezig zijn.

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben Spaar het Klimaat met hulp van European Climate Foundation, VENIN en NRP een reeks activiteiten gepland waardoor na de verkiezingsdatum partijen die een College-akkoord opstellen een beroep kunnen doen op kennis en ervaring van de themagroep NRP Spaar het Klimaat. Deze themagroep wordt geleid door Albert de Vries, zelf een voormalig wethouder van de gemeente Middelburg en vele jaren actief binnen gemeenten in Zeeland in functies in de ruimtelijke ordening en milieu. Ernst Vuyk ondersteunt de themagroep en heeft de campagne voor het uitbreiden van het aantal ‘ambassadeurs’, lijsttrekkers en kandidaten voor de gemeenteraden, wethouders, benaderd voor het inzetten op energetische renovatie van de bestaande woningvoorraad. De resultaten zijn te vinden op deze plek.

 

 

Lijsttrekkersdebat Energiebeleid Gebouwde Omgeving Kamerverkiezingen 2017

Het lijsttrekkersdebat over Energie en Klimaat zou door RTL worden uitgezonden op zondagavond 12 maart, 3 dagen voor de verkiezingen. Helaas stelde een van de lijsttrekkers voor om deze bijeenkomst niet door te laten gaan. Er was al voldoende aandacht in het slotdebat voor energie en klimaat, stelde deze lijsttrekker.
Wel organiseerde ik voor NRP Spaar het Klimaat, met Ruud Koornstra als gespreksleider in Heerenveen (25 februari) én in Amsterdam (12 maart) een debat met kandidaten voor een groot aantal partijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 organiseerde ik een debat “Burger en Energie”, als voorzitter van de Stichting ODE Projecten. Kijk hier naar de samenvatting van dat debat. Er waren 10 politieke partijen die toegezegd hadden, waarvan Hero Brinkman, DPK (ex-PVV) zonder afmelding niet verscheen.

De voorzitter van de Organisatie voor Duurzame Energie, Wouter de Jong, leidde dat debat. Belangrijkste resultaat van het debat was de toezegging van Jeroen Dijsselbloem (PvdA-kandidaat) om een “stopcontact op zee” (aansluiting voor windparken op zee) te willen organiseren vanuit overheidswege. Daarmee zouden de kosten voor de aanleg van het elektriciteitsnet worden gedeeld door alle burgers, en niet alleen door de afnemers van windenergie. De subsidie voor “Wind op Zee” zou daarmee flink kunnen dalen. In 2013 bleek dat Jeroen Dijsselbloem die toezegging daadwerkelijk als minister van Financiën ook te realiseren. Dit legde feitelijk een gunstige basis voor het energie-akkoord.

Lijsttrekkers debat

Nicole van den Besselaar

Nicole van den Besselaar was de partner/levensgezellin van Ernst Vuyk. Zij is op 14 mei 2016 overleden. In haar nagedachtenis werken wij verder aan haar idealen en haar wensen voor de mensen die haar lief waren. Zij gaf aan iedereen die op haar pad tegenkwam bijzondere aandacht, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. In Trouw verscheen een Naschrift over haar.Nicolette in Trouw